Gespecialiseerde gebieden

Multiculturele Management Teams van Multinationale Bedrijven
 • Creëren van commitment aan gezamenlijke doelen en resultaten
 • Verbetering van afstemming en verbinding met elkaar binnen het team
 • Communicatie en samenwerking met headquarters
 • Ben Tomesen werkte voor internationale teams van vaak Nederlandse bedrijven in de VS, Rusland, Tsjechië, Slowakije, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken en Hongarije.
Woningcorporaties
 • Inspelen op maatschappelijke en politieke opvattingen over Volkshuisvesting
 • Aanpassen organisatiecultuur en managementprofiel aan veranderingen
 • Verbeteren operationele aansturing
 • Teamontwikkeling en Managersontwikkeling
Politieke Besturen | Colleges (meer info)
 • 25 jaar ervaring met Colleges van B&W en Gedeputeerde Staten
 • Start up van nieuwe Collegeteams
 • Begeleiding proces bezuinigingsopgaven
 • Interventies bij conflicten
 • Relatie College-Raad
Medische Vakgroepen
 • Ontwikkelen van gezamenlijk ondernemerschap van de vakgroep (KNMG-GAIA Autorisatie!)
 • Teamontwikkeling op basis van Insights Discovery profielen
 • Samenwerking tussen- en fusies van vakgroepen
 • Bemiddeling bij onderlinge conflicten
 • Ben Tomesen was eerder spreker bij congres van Topzorg en gastdocent bij STZ Head